Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Luật Đại Việt  tư vấn cho khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm việc với công ty địa chính, cơ quan công chứng và Văn phòng đăng ký nhà đất ...

 

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 

1. Điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dung đất

 

 - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

 - Đất không có tranh chấp;

 

 - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 

 - Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất;

 

2. Hồ sơ bao gồm:

 

- 03 bản chứng minh thư công chứng, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng;

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc và 03 bản sao có công chứng);

 

 - 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  được lập tại cơ quan công chứng;

 

 - 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu);

 

 - 02 tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu)

 

 - Đối với trường hợp thửa đất không có kích thước phải có

 

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện phần diện tích đất chuyển nhượng do công ty Địa chính Nhà nước đo vẽ.

  •   

 

Quảng Cáo

Lời bình nổi bật