Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết

Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết

Điều 34. Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết

Cá nhân có quyền hiến xác, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học.

Việc hiến và sử dụng xác, bộ phận cơ thể của người chết được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  •   

 

Quảng Cáo

Lời bình nổi bật